inamorata

59 tekstów – auto­rem jest ina­mora­ta.

mówisz, że nie chcesz mnie ra­nić, że kochając Cię będę nie­szczęśli­wa, że nig­dy nie dasz mi ciepła i miłości, której ocze­kuję jed­nocześnie po­kazując mi swoją tęsknotę i uczu­cie, którym wciąż mnie darzysz. o co Ci chodzi? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 stycznia 2014, 23:49

złamałeś mi ser­ce, ale mi­mo to do Ciebie wrócę. zawsze. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 stycznia 2014, 19:45

pozwól mi odejść i za­pom­nijmy o wszys­tkim co nas łączyło. tak jest łatwiej. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 grudnia 2013, 01:03

bar­dzo chciałabym byś był przy mnie, ale nig­dy nie będę na ty­le od­ważna by Ci to powiedzieć. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 września 2013, 02:34

kiedy coś tra­cimy wte­dy to do­ceniamy. a kiedy po­win­niśmy coś stra­cić, a nie tra­cimy do­ceniamy to jeszcze bardziej. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 21 września 2013, 20:02

chciałabym wyk­rzyczeć wszys­tko co spra­wia mi ból. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 18 sierpnia 2013, 02:02

do­piero kiedy sa­mi ma­my podjąć de­cyzję oka­zuje się, że wca­le nie jest ta­ka łatwa. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 lipca 2013, 22:08

cza­sem tak so­bie marzę.. by myśli po­zos­tały tyl­ko myśla­mi i nig­dy się nie urzeczywistniły. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 5 grudnia 2012, 20:31

boję się. boję się, że już nig­dy nie będę ta­ka szczęśli­wa, jak teraz. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 listopada 2012, 01:13

jes­teś moją podporą,
moją trwałą osłoną.
moim światem,
tle­nem i wodą. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 20 listopada 2012, 16:19
Zeszyty
  • trafne – sen­ty­men­talne, ważne dla mnie i in­ne

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

inamorata

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność